Informatie

De minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft op 26 januari 2018 een adviesvraag voorgelegd aan de Technische Commissie voor de Paramedische Beroepen (TCPB) over het beroep van ambulancier niet-kritiek patiëntenvervoer.

De ambulancier niet-kritiek ziekenvervoer is al opgenomen binnen de lijst van paramedische beroepen, maar heeft nooit een verder legistiek kader gekregen. Gezien dit hiaat, en het feit dat dit een zorgdomein is waarop in een korter tijdsbestek verder kan gewerkt worden, vraagt de minister aan de Technische Commissie advies te verlenen over de vernoemde titel.

Het advies bestaat uit drie luiken:

  1. Toegelaten handelingen
  2. Minimale kwalificatievereisten
  3. Overgangsmaatregelen

 

 

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
AmbulancierAmbulancier niet dringend patiëntenvervoerArtsGezondheidszorgberoepParamedische beroepen
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Erkenningscriteria, Paramedisch, Patiëntenvervoer, Uitoefening