Informatie

De Federale Raad voor de Paramedische beroepen (FRPB) heeft op 16/01/2017 een advies uitgebracht over de herziening van het beroep van farmaceutisch-technisch assistent (advies-FRPB-2017-01). Hierin wordt voorgesteld om twee nieuwe titels te creëren:

  • De farmaceutisch-technisch assistent in een officina (FTAO)
  • De farmaceutisch-technisch assistent in het ziekenhuismilieu (FTAZ)

De minister van Volksgezondheid Maggie De Block heeft op 7 juli 2017 een adviesvraag voorgelegd aan de Technische Commissie voor de paramedische beroepen (TCPB) over ditzelfde onderwerp.

De minister meldt dat ze de visie deelt dat de opleiding en de handelingen van de farmaceutisch-technisch assistent (FTA) kunnen georiënteerd worden naargelang de context waar de FTA is tewerkgesteld, namelijk de publieke officina of de ziekenhuisapotheek.

Ze vraagt aan de TCPB om een advies uit te brengen over de handelingen die door een officina-apotheker of een ziekenhuisapotheker kunnen worden toevertrouwd aan de FTA.

Daarenboven vraagt ze een advies over goede en kwaliteitsvolle praktijkvoering in interdisciplinaire context tussen (publieke) officina-apothekers en ziekenhuisapothekers enerzijds, en FTA’s anderzijds.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
ApothekerFarmaceutisch-technisch assistentGezondheidszorgberoepParamedische beroepen
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Erkenningscriteria, Paramedisch