Informatie

De Technische Commissie voor de paramedische beroepen (TCPB) heeft op 28 februari 2017 een vraag van advies van de Minister van Volksgezondheid, Mevrouw Maggie De Block, ontvangen betreffende de uitoefening van het beroep van medisch laboratorium technoloog.

De Minister nodigt de TCPB uit om een advies te geven over de lijst van handelingen die een arts of een apotheker/licentiaat in de scheikundige wetenschappen die gemachtigd is om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren, kunnen toevertrouwen aan een medisch laboratorium technoloog (MLT); en om daarbij bijzondere aandacht te besteden aan:

  • De nieuwe domeinen waarin de MLT tewerkgesteld zou kunnen worden
  • De interpretatie van de generieke omschrijving van de handelingen met betrekking tot functionele testen en het technisch deel van de in vivo verstrekkingen (en de mate van opleiding die er tegenover staat).

Het advies van de Technische Commissie is in drie delen onderverdeeld:

  1. Antwoord op de vragen van de Minister.
  2. Wijziging van de lijsten van de handelingen die kunnen worden toevertrouwd door een arts of een apotheker / licentiaat in de scheikundige wetenschappen gemachtigd om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren, alsook de motivatie van deze wijzigingen ten opzichte van het advies van de FRPB.
  3. Wijzigingen in de minimale kwalificatievereisten en motivatie bij deze wijzigingen ten opzichte van het advies van de FRPB.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
ApothekerArtsGezondheidszorgberoepMedisch laboratoriumtechnoloogParamedische beroepen
Thematiek: 
Beroepsuitoefening, Erkenningscriteria, Paramedisch, Uitoefening