Informatie

Advies  inzake :
1- het  ontwerp  van  koninklijk  besluit  tot  wijziging  van  het  kb  d.d.  23.10.1964  tot  bepaling  van  de  normen  die  door  de  ziekenhuizen  en  hun  diensten  moeten  worden  nageleefd.
2- het  ontwerp  van  koninklijk  besluit  tot  vaststelling  van  de  bepalingen  inzake  melding  van  ernstige  ongewenste  bijwerkingen  en  ernstige  ongewenste  voorvallen  met  betrekking  tot  het  menselijk  lichaamsmateriaal.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Thematiek: 
Kwaliteit, Medisch materiaal
Trefwoorden: 
ongewenste bijwerkingen, normen, menseljk lichaamsmateriaal, bepaling