Informatie

Advies  inzake het  ontwerp  van  koninklijk  besluit  tot  wijziging  van  het  kb  d.d.  23.10.1964  tot  bepaling  van  de  normen  die  door  de  ziekenhuizen  en  hun  diensten  moeten  worden  nageleefd en het  ontwerp  van  koninklijk  besluit  tot  vaststelling  van  de  bepalingen  inzake  melding  van  ernstige  ongewenste  bijwerkingen  en  ernstige  ongewenste  voorvallen  met  betrekking  tot  het  menselijk  lichaamsmateriaal.

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Thematiek: 
Kwaliteit
Trefwoorden: 
ongewenste bijwerkingen, normen, menseljk lichaamsmateriaal, KB, materiaal