Informatie

De gezamenlijke werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de Hoge raad van artsen-specialisten en van huisartsen, van de Technische Commissie voor Verpleegkunde en van de Federale Raad voor Verpleegkunde heeft op 3 september 2020 een ontwerpadvies goedgekeurd.

De Technische Commissie heeft dit advies goedgekeurd tijdens haar vergadering van 22 september 2020, onder voorbehoud van de toevoeging van "een alinea in de preambule, die vetgedrukt is in de tekst.

Extra informatie