Advies van de paritaire Commissie betreffende het advies van de Kamer voor osteopathie betreffende de individuele registratie van beroepsbeoefenaars in de osteopathie

01-09-2014
PublicatiesAdviezen
osteopaat

Advies van de paritaire Commissie betreffende het advies van de Kamer voor osteopathie betreffende de definitie van osteopathie conform aan de wet van 29 april 1999 betreffende de niet-...

01-09-2014
PublicatiesAdviezen
osteopaat

Advies van de paritaire Commissie betreffende het advies van de Kamer voor osteopathie betreffende het opleidingsniveau om het vereiste profiel in de osteopathie te behalen

01-09-2014
PublicatiesAdviezen
osteopaat

 Advies van de paritaire Commissie betreffende het advies van de Kamer voor osteopathie betreffende de overgangsmaatregelen voor de osteopaten die niet voldoen aan de basisvoorwaarden voor...

01-09-2014
PublicatiesAdviezen
osteopaat

 Advies van de paritaire Commissie betreffende het advies van de Kamer voor osteopathie aangaande de voorwaarden die beroepsactiviteit dienen aan te tonen.

01-09-2014
PublicatiesAdviezen
osteopaat