Jean-Pierre Baeyens on behalf of the College for Geriatrics

24-11-2004
EventsInfosessies
gériatrie, ouderenzorg, presentatie

Verslag

01-01-2004
PublicatiesJaarverslagen
gériatrie, ouderenzorg

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie (publicatie 30-07-2003

30-07-2003
WerkingWetgeving
besluit, wijziging, benoeming

Advies betreffende punt 5 van aanhangsel nr. 3 bij het protocol van 9 juni 1997 tussen de federale regering en de overheden, bedoeld in de artikels 128, 130 en 135 van de grondwet over het te...

10-10-2002
PublicatiesAdviezen
ouderenzorgbeleid, protocol, grondwet, federale regering