Dit advies, uitgebracht op 19 mei 2011 door de  planningscommissie - medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de artsen (KB van 12 juni 2008). Het legt de quota vast...

19-05-2011
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota’s, minimumquota, kandidaat, bijzondere beroepstitel, acute geneeskunde, kinder en jeugdpsychiatrie

Activiteitenverslag

01-01-2011
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, gériatrie, ouderenzorg

Het groenboek, aanbevelingennota betreffende het Zorgrprogramma voor de geriatrische patiënt

01-01-2010
PublicatiesAdviezen
groenboek, zorgprorgramma, gériatrie

Activiteitenverslag

01-01-2010
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, gériatrie, ouderenzorg

Dit advies, uitgebracht op 16 juni 2009 door de planningscommissie - medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de artsen. Het stelt een tekort vast en stelt de...

16-09-2009
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota’s, minimumquota, gemeenschappen, kandidaat, bijzondere beroepstitel

Activiteitenverslag

01-01-2009
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, gériatrie, ouderenzorg

Activiteitenverslag

01-01-2008
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, gériatrie, ouderenzorg

Activiteitenverslag

01-01-2007
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, gériatrie, ouderenzorg

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie

15-12-2006
WerkingWetgeving
besluit, wijziging, benoeming