Materiaal voor de ambulante praktijk


Richtlijnen

 • Antibioticagids 2022 (laatste versie)

De Belgische Gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk 2021 van BAPCOC kreeg een update.

Wegens toenemende resistentie van de gonokok tegen azithromycine en de gewijzigde internationale richtlijnen hieromtrent, werden volgende fiches voor urogenitale infecties aangepast: urethritis, Pelvic Inflammatory Disease, behandeling van asymptomatische SOI en partnerbehandeling, acute prostatitis en orchi-epididymitis.

Bovendien is er een update van de richtlijn voor acute keelpijn, wegens het op de markt komen van Broxil.

Clindamycine is gecommercialiseerd als ovules voor intravaginale toediening als indicatie voor de behandeling van bacteriële vaginose, dit werd aangepast in de fiche acute vulvovaginitis.

Bovendien werden ook de richtlijnen voor het rationeel voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk geïntegreerd in deze gids.

Deze volledige editie 2022 is zowel geïntegreerd in het online gecommentarieerd Repertorium van BCFI, als beschikbaar in een afdrukbare PDF.

De gids is bedoeld voor zorgverleners in de eerstelijnsgezondheidszorg in België en geldt bovendien als referentie in opleidingen door docenten, stagemeesters en studenten.

Download de gids 2022 in afdrukbaar formaat.

Download de steekkaart van eerste uitgifte informatie voor apothekers.

 

 • Richtlijn voor het rationeel voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk

Eind 2020 publiceerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een richtlijn over het rationeel gebruik van antibiotica in de tandartsenpraktijk. Naar aanleiding van deze publicatie is vanuit het RIZIV in het kader van een sensibiliseringscampagne een individuele feedback opgesteld die werd opgestuurd naar de tandartsen en tandarts-specialisten in de parodontologie. Deze feedback heeft tot doel om aan te zetten tot zelfreflectie en bevordering van Evidence-based Practice.

Om de tandartsen te ondersteunen heeft BAPCOC deze richtlijn in een handige steekkaart gegoten.

Download de steekkaart voor tandartsen.

 • Richtlijnen Lyme (2017)

Download de richtlijnen

De richtlijnen worden in 2024 bijgewerkt.

 • Verantwoord voorschrijfgedrag in het kader van thuisbehandeling van patiënten met mogelijke of bevestigde COVID-19 : hier

Voorschrift met voorzichtigheid in het kader van thuiszorg voor mogelijke of bevestigde COVID-19-patiënten. De Belgische gezondheidsautoriteiten en experts, waaronder die van BAPCOC, roepen op om geen antibiotica voor te schrijven voor de thuisbehandeling van mogelijke of bevestigde COVID-19-patiënten, inclusief azithromycine.


Opleiding en vorming

E-learnings:

 • Aanpak en preventie van urineweginfecties: klik hier

Deze E-learning  helpt u de zorg te optimaliseren inzake preventie, beheersing en aanpak van urineweginfecties (UWI). Meer bepaald heeft ze tot doel uw kennis bij te schaven m.b.t. de diagnostiek van UWI, indicaties, materiaalkeuze, kwaliteitsindicatoren en zorgbundels alsmede de zorg bij de aanwezigheid én het verwijderen van een urethrale katheter. 

Er wordt u verder de mogelijkheid gegeven uw kennis ter zake te testen. De verschillende hoofdstukken bieden kennisvragen aan;  waarbij u na ieder antwoord de meest actuele achtergrondinformatie krijgt aangaande de vraagstelling.

 • Veilig minder antibiotica? : klik hier 

Deze trainingen kunnen u helpen om effectief en veilig minder antibiotica voor te schrijven bij patiënten met een luchtweginfectie.

 • Antibiotica bij huid- en urogenitale infecties? De BAPCOC-gids biedt hulp! : klik hier

In deze e-learning leer je:

 • enkele basisprincipes rond goed gebruik van antibiotica
 • aanbevelingen opzoeken over urogenitale en huidinfecties in de nieuwe BAPCOC-gids
 • deze kennis toepassen in casussen.

Deze e-learning is ontwikkeld vanuit het standpunt van de huisarts, maar kan zeker ook voor officina-apothekers nuttig zijn om de kennis over antibioticagebruik up to date te houden!


Monitoring

België:

BELMAP (EN) : One health report on antibiotic use and resistance in Belgium (Sciensano)

Europa:

 • ESAC-Net (European Surveillance of Antimicrobial Consumption Network) is een Europees surveillancenetwerk om het antibioticagebruik in Europa in kaart te brengen, zowel in de ambulante praktijk, het ziekenhuis, als in rust- en verzorgingstehuizen.
 • EARS-Net (European Antimicrobial Resistance Surveillance Network) is een Europees surveillancenetwerk om het antibioticaresistentie in Europa in kaart te brengen.

Audit en feedback

Nationale Raad voor Kwaliteitspromotie (NRKP)

Kwaliteitsindicatoren


Internationales organisaties

 • ECDC : Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding
 • WHO: Wereldgezondheidsorganisatie
 • CDC: Centra voor ziektecontrole en preventie (USA)
 • OECD: Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

Archieven

Publicaties

 • Coenen S, Costers M, De Corte S, De Sutter A, Goossens H. The first European Antibiotic Awareness Day after a decade of improving outpatient antibiotic use in Belgium. Acta Clin Belg 2008; 63: 296-300.
 • Coenen S, Costers M, De Corte S, De Sutter A, Goossens H. Feed Back sur les « campagnes antibiotiques » belges. La Revue de la Médecine Générale 2008;(257):286-9.
 • Goossens H, Coenen S, Costers M, De Corte S, De Sutter A, Gordts B, Laurier L, Struelens M. The Belgian Antibiotic Policy Coordination Committee (BAPCOC). Eurosurveillance 2008; 13 (46): 10-13.
 • De Sutter A, Coenen S. La journée européenne sur le thème des antibiotiques du 18 novembre 2008. Folia Pharmacotherapeutica 2008; 35: 96.