Informatie

FRZV/D/467-1 - Advies van de FRZV naar aanleiding van de adviesvraag van 14/12/2017 van minister De Block over BBT/BBK na de invoering van IFIC

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Trefwoorden: 
BBT, BBK

Laatst gepubliceerde documenten

18-01-2018
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit vroedvrouwen, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, evolutie