Informatie

FRZV/D/467-1 - Advies van de FRZV naar aanleiding van de adviesvraag van 14/12/2017 van minister De Block over BBT/BBK na de invoering van IFIC

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Trefwoorden: 
BBT, BBK

Laatst gepubliceerde documenten

08-05-2018
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota's, minimumquota, kandidaat, bijzondere beroepstitel, acute geneeskunde, kinder-en jeugdpsychiatrie, gemeenschappen
08-05-2018
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, minimumquota, toelatingsquota’s, kandidaat, bijzondere beroepstitel, gemeenschappen