Informatie

Advies van de FRZV van 26/10/2017 naar aanleiding van de adviesvraag van mevrouw de minister van 27/09/2017 inzake de wijziging van het K.B. van 25/04/2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het BFM op 1 januari 2018 (onderdeel A2 – kredieten op kort termijn, onderdeel B2 – actieve verbandmiddelen en onderdeel B4)

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Trefwoorden: 
BFM, actieve verbandmiddelen

Laatst gepubliceerde documenten

18-01-2018
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit vroedvrouwen, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, evolutie