Informatie

Advies van de FRZV van 26/10/2017 naar aanleiding van de adviesvraag van mevrouw de minister van 27/09/2017 inzake de wijziging van het K.B. van 25/04/2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het BFM op 1 januari 2018 (onderdeel A2 – kredieten op kort termijn, onderdeel B2 – actieve verbandmiddelen en onderdeel B4)

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Trefwoorden: 
BFM, actieve verbandmiddelen

Laatst gepubliceerde documenten

08-05-2018
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota's, minimumquota, kandidaat, bijzondere beroepstitel, acute geneeskunde, kinder-en jeugdpsychiatrie, gemeenschappen
08-05-2018
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, minimumquota, toelatingsquota’s, kandidaat, bijzondere beroepstitel, gemeenschappen