Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
Verpleegkundige
Thematiek: 
Beroepsuitoefening
Trefwoorden: 
functiemodel, de verpleegkundige zorg van de toekomst, toelating om uit te oefenen, Studies, opleiding

Laatst gepubliceerde documenten

18-01-2018
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit vroedvrouwen, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, evolutie