Informatie

Beroeps- en competentieprofiel van de zorgassistent - bijlage van het advies 2018.01 van de FRV 

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesDocumenten
Beroep: 
VerpleegkundigeZorgkundige
Thematiek: 
Beroepsuitoefening
Trefwoorden: 
compétences, assistant de soins