Informatie

Beroeps- en competentieprofiel van de zorgassistent - bijlage van het advies 2018/01 van de FRV 

Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesDocumenten
Beroep: 
VerpleegkundigeZorgkundige
Thematiek: 
Beroepsuitoefening
Trefwoorden: 
compétences, assistant de soins

Laatst gepubliceerde documenten

08-05-2018
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota's, minimumquota, kandidaat, bijzondere beroepstitel, acute geneeskunde, kinder-en jeugdpsychiatrie, gemeenschappen
08-05-2018
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, minimumquota, toelatingsquota’s, kandidaat, bijzondere beroepstitel, gemeenschappen