Extra informatie

Documenttype: 
PublicatiesAdviezen
Beroep: 
Gezondheidszorgberoep
Thematiek: 
Patiëntenrechten
Trefwoorden: 
patiëntendossier

Laatst gepubliceerde documenten

18-01-2018
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit vroedvrouwen, beroepsactiviteit, professioneel statuut, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, evolutie