Advies van 23/10/2012 betreffende de limietdatum voor het indienen van een erkenningsaanvraag in de orthodontie op basis van bekwaamheid 

23-10-2012
PublicatiesAdviezen
overgangsmaatregel, orthodontie, limietdatum

Advies van 28/02/2012 betreffende de wijziging van de erkenningsprocedure voor algemeen tandartsen en tandartsen-specialisten 

28-02-2012
PublicatiesAdviezen
wijziging, erkenningsprocedure, erkenning

Advies van 28/02/2012 betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van het KB van 1 juni 1934 houdende reglement op de beoefening der tandheelkunde, inzake de reglementering van de toegang tot de...

28-02-2012
PublicatiesAdviezen
reglementering, toegang, lokalen

Advies van 27/09/2011 betreffende de behandeling van temporo-mandibulaire dysfuncties en voorschrift door een tandarts 

27-09-2011
PublicatiesAdviezen
voorschrift, temporo-mandibulair, behandeling

Advies van 27/09/2011 betreffende de publiciteit inzake mondverzorging

27-09-2011
PublicatiesAdviezen
publiciteit, mondverzorging

Advies van 14/06/2011 betreffende de organisatie van de tandartswachtdiensten 

14-06-2011
PublicatiesAdviezen
organisatie, wachtdiensten

Richtlijn van 30 mei 2007 houdende verscheidene maatregelen met betrekking tot de stage tot het verkrijgen van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts 

30-05-2007
WerkingWetgeving
stage, beroepstitel, verkrijgen

Richtlijn van 4 mei 2007 betreffende tandartsen die stage lopen in de praktijk van een door de Minister van Volksgezondheid erkende stagemeester die een verwante is, hetzij in opwaartse lijn

04-05-2007
WerkingWetgeving
stage, stagemeester, verwant