Richtlijn van 4 mei 2007 betreffende tandartsen die stage lopen in de praktijk van een door de Minister van Volksgezondheid erkende stagemeester die een verwante is, hetzij in opwaartse lijn

04-05-2007
WerkingWetgeving
stage, stagemeester, verwant