Formulier voor de aanvraag tot erkenning als coördinerend stagemeester en opleidingscentrum voor de tandarts-specialist

01-01-2015
Formulierenaanvragen
stagemeester, opleidingscentrum, coördinator, erkenning

Formulier Aanvraag tot erkenning als stagemeester en stageplaats voor de tandarts-specialist

01-01-2015
Formulierenaanvragen
stagemeester, stageplaats, specialist, erkenning

Gebruikershandleiding voor de toepassing eHealthBox

01-01-2014
Meer informatie
eHealthBox, handleiding

Advies van 22/10/2013 betreffende de opleiding tandheelkundige zorg onder bewuste sedatie via zuurstof-lachgas inhalatie 

22-10-2013
PublicatiesAdviezen
sedatie, zuurstof-lachgas, opleiding

Advies van 19/03/2013 betreffende de mondzorgassistent 

19-03-2013
PublicatiesAdviezen
mondzorgassistent, bevoegdheden, hulpkracht

Advies van 15/01/2013 betreffende het herkrijgen van de erkenning als beoefenaar van de tandheeklkunde 

15-01-2013
PublicatiesAdviezen
herkrijgen, erkenning, voorwaarden

Advies van 23/10/2012 betreffende de limietdatum voor het indienen van een erkenningsaanvraag in de orthodontie op basis van bekwaamheid 

23-10-2012
PublicatiesAdviezen
overgangsmaatregel, orthodontie, limietdatum

Advies van 28/02/2012 betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van het KB van 1 juni 1934 houdende reglement op de beoefening der tandheelkunde, inzake de reglementering van de toegang tot de...

28-02-2012
PublicatiesAdviezen
reglementering, toegang, lokalen

Advies van 28/02/2012 betreffende de wijziging van de erkenningsprocedure voor algemeen tandartsen en tandartsen-specialisten 

28-02-2012
PublicatiesAdviezen
wijziging, erkenningsprocedure, erkenning