Advies van 19/03/2013 betreffende de mondzorgassistent 

19-03-2013
PublicatiesAdviezen
mondzorgassistent, bevoegdheden, hulpkracht

Advies van 15/01/2013 betreffende het herkrijgen van de erkenning als beoefenaar van de tandheeklkunde 

15-01-2013
PublicatiesAdviezen
herkrijgen, erkenning, voorwaarden

Advies van 23/10/2012 betreffende de limietdatum voor het indienen van een erkenningsaanvraag in de orthodontie op basis van bekwaamheid 

23-10-2012
PublicatiesAdviezen
overgangsmaatregel, orthodontie, limietdatum

Advies van 28/02/2012 betreffende de wijziging van de erkenningsprocedure voor algemeen tandartsen en tandartsen-specialisten 

28-02-2012
PublicatiesAdviezen
wijziging, erkenningsprocedure, erkenning

Advies van 28/02/2012 betreffende het wetsvoorstel tot wijziging van het KB van 1 juni 1934 houdende reglement op de beoefening der tandheelkunde, inzake de reglementering van de toegang tot de...

28-02-2012
PublicatiesAdviezen
reglementering, toegang, lokalen

Advies van 27/09/2011 betreffende de behandeling van temporo-mandibulaire dysfuncties en voorschrift door een tandarts 

27-09-2011
PublicatiesAdviezen
voorschrift, temporo-mandibulair, behandeling

Advies van 27/09/2011 betreffende de publiciteit inzake mondverzorging

27-09-2011
PublicatiesAdviezen
publiciteit, mondverzorging

Advies van 14/06/2011 betreffende de organisatie van de tandartswachtdiensten 

14-06-2011
PublicatiesAdviezen
organisatie, wachtdiensten

Richtlijn van 30 mei 2007 houdende verscheidene maatregelen met betrekking tot de stage tot het verkrijgen van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts 

30-05-2007
WerkingWetgeving
stage, beroepstitel, verkrijgen