EVENREDIGHEIDSRICHTLIJN

Hierbij wordt u geïnformeerd over een voorontwerp met betrekking tot de aanpassing van het ministerieel besluit van 29 maart 2002 betreffende de criteria voor de...

14-12-2023
Evenredigheid

Advies van de Raad van de Tandheelkunde met betrekking tot elektronisch patiëntendossier in het kader van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg...

15-02-2023
PublicatiesAdviezen
elektronisch patiëntendossier

Advies van de Raad van de Tandheelkunde met betreffende het "portfolio" in het kader van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg.

15-02-2023
PublicatiesAdviezen
portfolio

Initiatiefadvies van de Raad van de Tandheelkunde met betrekking tot het ministerieel besluit van 29 maart 2002 betreffende de criteria voor de erkenning van beoefenaars van de tandheelkunde,...

15-02-2023
PublicatiesAdviezen
erkenning

Waar het basisscenario enkel ruimte...

01-03-2022
PublicatiesStudies
HWF, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, plankad, RIZIV, RSZ, planning, model, aantal actieven, VTE, zorgconsumptie

Dit basisscenario is ontwikkeld om door middel van een projectiemodel de balans tussen het toekomstig aanbod aan tandartsen en de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking te...

17-02-2022
PublicatiesStudies
HWF, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, plankad, RIZIV, RSZ, planning, model, aantal actieven, VTE, zorgconsumptie

Hieronder vinden jullie een samenvatting van de aanbevelingen betreffende de ventilatie van gebouwen met uitzondering van ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen van de Hoge Gezondheidsraad....

25-03-2021
PublicatiesDocumenten
COVID-19, ventilatie

RvT/2020/ADVIES-4

ADVIES betreffende COVID-19:
Aanleggen van een strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en de modaliteiten van een eventuele nieuwe lockdown bij een...

28-10-2020
PublicatiesAdviezen