Waar het basisscenario enkel ruimte...

01-03-2022
PublicatiesStudies
HWF, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, plankad, RIZIV, RSZ, planning, model, aantal actieven, VTE, zorgconsumptie

Dit basisscenario is ontwikkeld om door middel van een projectiemodel de balans tussen het toekomstig aanbod aan tandartsen en de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking te...

17-02-2022
PublicatiesStudies
HWF, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, plankad, RIZIV, RSZ, planning, model, aantal actieven, VTE, zorgconsumptie

Hieronder vinden jullie een samenvatting van de aanbevelingen betreffende de ventilatie van gebouwen met uitzondering van ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen van de Hoge Gezondheidsraad....

25-03-2021
PublicatiesDocumenten
COVID-19, ventilatie

RvT/2020/ADVIES-4

ADVIES betreffende COVID-19:
Aanleggen van een strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en de modaliteiten van een eventuele nieuwe lockdown bij een...

28-10-2020
PublicatiesAdviezen

Dit advies uitgebracht door de Planningscommissie - medisch aanbod op 4 mei 2020, wordt gegeven in het kader van de planning van de tandartsen. De Planningscommissie – medisch aanbod geeft een...

04-05-2020
PublicatiesAdviezen
HWF, quota, overschot, overtal gediplomeerden

Voorstel voor een fasering van de zorgactiviteiten van gezondheidswerkers in het kader van de versoepeling van de maatregelen:

OPMERKING: Deze documenten zijn gelinkd en worden enkel...

30-04-2020
PublicatiesTabel
COVID-19