Hieronder vinden jullie een samenvatting van de aanbevelingen betreffende de ventilatie van gebouwen met uitzondering van ziekenhuizen en verzorgingsinstellingen van de Hoge Gezondheidsraad....

25-03-2021
PublicatiesDocumenten
COVID-19, ventilatie

Dit basisscenario is ontwikkeld om door middel van een projectiemodel de balans tussen het toekomstig aanbod aan tandartsen en de toekomstige zorgconsumptie van de Belgische bevolking te...

07-12-2020
PublicatiesStatistieken
scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, RIZIV, RSZ, planning, model, aantal actieven, VTE, zorgconsumptie

RvT/2020/ADVIES-4

ADVIES betreffende COVID-19:
Aanleggen van een strategische voorraad persoonlijke beschermingsmiddelen en de modaliteiten van een eventuele nieuwe lockdown bij een...

28-10-2020
PublicatiesAdviezen

Dit advies uitgebracht door de Planningscommissie - medisch aanbod op 4 mei 2020, wordt gegeven in het kader van de planning van de tandartsen. De Planningscommissie – medisch aanbod geeft een...

04-05-2020
PublicatiesAdviezen
HWF, quota, overschot, overtal gediplomeerden

Voorstel voor een fasering van de zorgactiviteiten van gezondheidswerkers in het kader van de versoepeling van de maatregelen:

OPMERKING: Deze documenten zijn gelinkd en worden enkel...

30-04-2020
PublicatiesTabel
COVID-19