Koninklijk besluit van 17 maart 2013 betreffende de benoeming van de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de leden van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen

17-03-2013
WerkingWetgeving
benoeming, federale, raad, vroedvrouwen