Advies inzake de programmatie van de voorzieningen voor radiotherapie

09-07-1987
PublicatiesAdviezen
programmatie, voorzieningen, medisch-technische dienst

8 DECEMBER 1980. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van radio-...

08-12-1980
WerkingWetgeving
radiotherapie, stagedienst, stagemeester