Dit rapport analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling tussen verschillende bronnen: de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het...

01-04-2014
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, dichtheid, activiteit verpleegkundigen, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, verpleegkundige verstrekkingen, kwalificatiecode, arbeidsvolume, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, evolutie

Dit rapport analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling tussen verschillende bronnen: de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het...

01-03-2014
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, dichtheid, activiteit kinesitherapeuten, verdeling naar sector, M nomenclatuur, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, evolutie

Het jaarrapport vat de activiteit van de Planningscommissie - medisch aanbod en haar werkgroepen tijdens het jaar 2012 samen. Het gaat in op de opvolging van de planning van het medisch aanbod, en...

01-12-2013
PublicatiesJaarverslagen
HWF, RAPAN, meerjarenplan, complan, planning medisch aanbod, contingentering, quota, verwacht aantal gediplomeerden, afvlakking, vrijstelling, kadaster, federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, PlanCad, Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting, evolutie wetgeving, formeel advies, publicaties

Dit advies, uitgebracht op 12 november 2013 door de planningscommissie – medisch aanbod, heeft betrekking op de contingentering van de artsen (KB van 18 juni 2008). Het is voorstander van het...

12-11-2013
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota's, minimumquota, kandidaat, bijzondere beroepstitel, acute geneeskunde, kinder en jeugdpsychiatrie

Dit advies, uitgebracht op 1 juli 2013 door de Planningscommissie - medisch aanbod, heeft betrekking op het verwezenlijken van de voorwaarden voor het schrappen van het selectie-examen voor...

01-07-2013
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota’s, kandidaat, afschaffing, selectie-examen, selectieproef, gemeenschappen

Dit rapport vat de resultaten samen van de enquête die in 2012 werd uitgevoerd door IPSOS, bij kinesitherapeuten die hun beroepsactiviteit uitoefenen onder het statuut van loontrekkende.

24-06-2013
PublicatiesStudies
HWF, Ipsos, enquête, samenvatting, steekproef, redenen om kinesitherapie te gaan studeren, opleiding, opleidingsdomeinen, diploma, permanente opleiding, beweegreden, gecombineerde kinesitherapeut, exclusieve kinesitherapeut, beroepsstatuut, prestatieplaatsen, sector, nomenclatuur, gemiddeld aantal prestaties per dag, jobvoldoening, beroepstevredenheid, evolutie, nomenclatuur M, nomenclatuur K

Dit rapport geeft de resultaten weer van de enquête die in 2012 werd uitgevoerd door Ipsos, bij kinesitherapeuten die hun beroepsactiviteit uitoefenen onder het statuut van loontrekkende.

...

24-06-2013
PublicatiesStudies
HWF, Ipsos, enquête, steekproef, redenen om kinesitherapie te gaan studeren, opleiding, opleidingsdomeinen, diploma, permanente opleiding, beweegreden, gecombineerde kinesitherapeut, exclusieve kinesitherapeut, beroepsstatuut, prestatieplaatsen, sector, nomenclatuur, gemiddeld aantal prestaties per dag, jobvoldoening, beroepstevredenheid, evolutie, nomenclatuur M, nomenclatuur K

Gedetailleerde statistieken van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen in België, volgens geslacht, leeftijd, gewest en provincie op 31/12/2012.

Voor elke beroepstitel die betrokken...

17-06-2013
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2012 en instroom 2012.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

17-06-2013
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Het jaarrapport vat de activiteit van de Planningscommissie - medisch aanbod en haar werkgroepen tijdens het jaar 2011 samen. Om de opvolging van de planning van het medisch aanbod te kennen, moet...

01-12-2012
PublicatiesJaarverslagen
HWF, RAPAN, meerjarenplan, complan, planning medisch aanbod, contingentering, quota, verwacht aantal gediplomeerden, afvlakking, vrijstelling, kadaster, federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, PlanCad, Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting, evolutie wetgeving, formeel advies, publicaties