Dit advies, uitgebracht op 18 oktober 2007 door de Planningscommissie - medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de tandartsen (KB van 25 april 2007). Het stelt de...

18-10-2007
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota’s, kandidaat, bijzondere beroepstitel

Dit advies, uitgebracht op 18 oktober 2007 door de Planningscommissie - medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de artsen (KB van 30 mei 2002). Het stelt vast dat de...

18-10-2007
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, gemeenschappen, contingentering, quotum, quota, verdelingsmechanisme, kandidaat, stageplan, instroom studenten

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2005 en instroom 2005.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

01-09-2007
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Deze nota legt uit waarin de gegevens die gepubliceerd worden in de jaarstatistieken (STATAN) verschillen van die van het RIZIV.

23-04-2007
Bijlagen
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, RIZIV

Dit advies, uitgebracht op 22 maart 2007 door de Planningscommissie - Medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de artsen. Het stelt voor om de contingentering te...

22-03-2007
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, vereenvoudiging contingentering, quotum, quota, toelatingsquota's, minimumquota, kandidaat, bijzondere beroepstitel, acute geneeskunde, kinder en jeugdpsychiatrie

Dit advies, uitgebracht op 1 maart 2007 door de Planningscommissie - Medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de artsen. Het stelt de quota vast voor België en de...

01-03-2007
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota's, minimumquota, kandidaat, bijzondere beroepstitel, acute geneeskunde, kinder en jeugdpsychiatrie

Advies van de Afdeling " Programmatie" van de Nationale Raad voor ziekenhuisvoorzieningen aan de Minister van Sociale Zaken en institutionele hervormingen inzake de geldigheidsduur van de...

11-12-1986
PublicatiesAdviezen
programmatievergunning, institutionele hervormingen, geldigheidsduur, RVT-bedden

Advies van de Afdeling "Programmatie" van de NRZV aan de Minister van Sociale Zaken en institutionele hervormingen inzake de omschrijving van bouwwerken waarvoor geen programmatievergunning is...

10-07-1986
PublicatiesAdviezen
programmatievergunning, hervorming, Minister van Sociale Zaken, bouwwerken

Advies inzake de programmatie van de scannertoestellen in de bi-communautaire ziekenhuizen van Brussel-Hoofdstad

18-12-1985
PublicatiesAdviezen
programmatie, ziekenhuizen, CT-scan, Brussel-Hoofdstad

Advies inzake de programmatie van de scannertoestellen in de bi-communautaire ziekenhuizen van Brussel-Hoofdstad

13-05-1985
PublicatiesAdviezen
programmatie, ziekenhuizen, CT-scan, Brussel-Hoofdstad