Dit advies, uitgebracht op 16 juni 2009 door de Planningscommissie - medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de artsen. Het stelt de minimumquota van de huisartsen...

16-09-2009
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota's, minimumquota, gemeenschappen, kandidaat, bijzondere beroepstitel

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2008 en instroom 2008.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

01-08-2009
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Dit rapport geeft de resultaten van de enquête die in 2008 werd uitgevoerd door M.A.S, bij 1.054 tandartsen.

01-05-2009
PublicatiesStudies
HWF, M.A.S., MAS, enquête, steekproef, opleiding, erkenning, beroepsactiviteit, inactiviteit, bijzondere beroepstitel, tijdsbesteding, taken, werkplek, arbeidslast, stress, jobvoldoening, inkomen

Dit rapport vat de resultaten samen van de enquête die in 2008 werd uitgevoerd door M.A.S, bij 1.054 tandartsen

01-05-2009
PublicatiesStudies
HWF, M.A.S., MAS, samenvatting, enquête, bevraging, steekproef, opleiding, erkenning, beroepsactiviteit, inactiviteit, bijzondere beroepstitel, tijdsbesteding, taken, werkplek, arbeidslast, stress, jobvoldoening, inkomen

Dit advies, uitgebracht op 5 februari 2009 door de planningscommissie - medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de planning van de kinesitherapeuten. Het stelt de voorwaarden vast die...

05-02-2009
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota’s, kandidaat, voorwaarden, afschaffing, selectieproef

Dit rapport analyseert de haalbaarheid vanuit technisch standpunt van de tenuitvoerlegging van het behoud van de erkenning van de huisartsen. Het onderzoekt de beschikbaarheid van de gegevens in...

01-01-2009
PublicatiesStudies
HWF, behoud van de erkenning, permanente vorming, patiëntcontacten, activiteitsdrempel, huisartsenwachtpost, medisch dossier, erkenningscriteria, RIZIV, gegevensbronnen, accreditatie, planning

Dit document presenteert de resultaten van de analysewerken die het aantal actieve artsen op de Belgische arbeidsmarkt plannen voor de periode 2004-2034.

Een planningsmodel wordt gebruikt...

01-01-2009
PublicatiesStudies
HWF, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, planning, quota, model

Dit advies, uitgebracht op 19 juni 2008 door de Planningscommissie - medisch aanbod, wordt gegeven in het kader van de contingentering van de kinesitherapeuten (KB van 20 juni 2005). Het voert een...

19-06-2008
PublicatiesAdviezen
HWF, formeel advies, contingentering, quotum, quota, toelatingsquota’s, compensatiemechanisme, kandidaat, bijzondere beroepstitel, minimum activiteitsdrempel, RIZIV

Jaarstatistieken met betrekking tot de beoefenaars van gezondheidszorgberoepen in België: aantal beoefenaars op 31/12/2007 en instroom 2007.

Voor elke beroepstitel die betrokken is bij de...

01-06-2008
PublicatiesStatistieken
HWF, jaarstatistieken, statan, federale databank van de gezondheidszorgbeoefenaars, kadaster, gezondheidszorgberoepen, aanbod, instroom, voorraad, visum, erkenning, uitoefeningsrecht, kandidaat in opleiding, bijzondere beroepstitel, beroepsbekwaamheid, kwalificatie, stage

Dit rapport geeft de resultaten van de enquête die in 2008 werd uitgevoerd door M.A.S, bij 1.073 kinesitherapeuten.

01-05-2008
PublicatiesStudies
HWF, M.A.S., MAS, enquête, steekproef, opleiding, erkenning, beroepsactiviteit, inactiviteit, bijzondere beroepstitel, tijdsbesteding, taken, werkplek, arbeidslast, stress, jobvoldoening, inkomen