Koninklijk besluit van 17 juli 2015 houdende benoeming van de voorzitter, zijn plaatsvervanger en de leden van de Federale Commissie "Rechten van de patiënt"

17-07-2015
WerkingWetgeving
benoeming, voorzitter, plaatsvervanger