Advies betreffende  mogelijke  verduidelijkingen  en  de  opdrachten  en  aanvullingen  op  het  gebied  van  de  samenstellingen  en  de  opdrachten  van  het  comite  medisch  materiaal  in  het...

10-12-2009
PublicatiesAdviezen
erkenningsnormen, ziekenhuisapotheek, KB

Advies  inzake :
1- het  ontwerp  van  koninklijk  besluit  tot  wijziging  van  het  kb  d.d.  23.10.1964  tot  bepaling  van  de  normen  die  door  de  ziekenhuizen  en  hun  diensten ...

PublicatiesAdviezen
ongewenste bijwerkingen, normen, menseljk lichaamsmateriaal, bepaling