Activiteitenrapport

01-01-2002
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, Intensieve zorg, GIFT-project

Advies inzake overgangsbepalingen voor het verpleegkundig personeel tewerkgesteld in de functies : intensieve zorg , de mobiele urgentiegroep en de gespecialiseerde spoedgevallenzorg

08-04-1999
PublicatiesAdviezen
verpleegkundige personeel, urgentiegroep, gespecialiseerde spoedgevallenzorg

Advies van de NRZV Afdeling Programmatie en Erkenning m.b.t. de functie intensieve zorgen

29-07-1996
PublicatiesAdviezen
Intensieve zorgen, programmatie, erkenning

5 OKTOBER 1995. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria voor de geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de intensieve zorg, alsook...

05-10-1995
WerkingWetgeving
intensievezorg, stagedienst, stagemeester