Advies van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, Afdeling Programmatie en Erkenning m.b.t. de apotheker-biologen/geneesheer-hygienisten

16-05-1991
PublicatiesAdviezen
apotheker, apotheker-biologen, geneesheer, hygienisten

Advies betreffende het comité voor ziekenhuishygiëne

10-10-1985
PublicatiesAdviezen
comité voor ziekenhuishygiëne, ziekenhuishygiëne