Dit document wil een beschrijving en een grootteorde geven van de verdeling van de impact van de dubbele cohorte van artsen die in 2018 zullen afstuderen op de behoefte aan stageplaatsen voor de...

06-01-2017
PublicatiesStatistieken
HWF, nota, dubbele cohorte, gediplomeerden in medische wetenschappen, vraag, aanbod, projecties, stageplaatsen in geneeskunde, bijzondere beroepstitel, quota

Het jaarverslag vat de activiteit van de Planningscommissie - medisch aanbod en haar werkgroepen tijdens het jaar 2015 samen. Het gaat in op de opvolging van de planning van het medisch aanbod, en...

23-12-2016
PublicatiesJaarverslagen
HWF, RAPAN, meerjarenplan, complan, planning medisch aanbod, contingentering, quota, verwacht aantal gediplomeerden, afvlakking, vrijstelling, kadaster, federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen, PlanCad, Joint Action on Health Workforce Planning and Forecasting, evolutie wetgeving, formeel advies, publicaties

Protocol gesloten tussen de Federale Regering en de overheden bedoeld in de artikelen 128, 130, 135 en 138 van de Grondwet, betreffende de gezondheidspolitie van het internationaal verkeer

03-10-2016
PublicatiesProtocol

Advies van de afdeling "financiering" n.a.v. de adviesaanvraag betreffende de wijzigingen die moeten worden aangebracht aan het KB van 25/04/02 wat betreft het BFM op 1 juli 2016.

11-07-2016
PublicatiesAdviezen
Advies van de afdeling

Advies van de afdeling "financiering" van de NRZV bettreffende de integratie van een accelerator teneinde het geintegreerde elektronische patientendossier in ziekenhuizen te kunnen implementeren...

11-07-2016
PublicatiesAdviezen
afdeling

De basisscenario’s geven een vertrekpunt voor de discussie wat betreft de workforce-planning van het artsenberoep in België en in het bijzonder de vastlegging van de toekomstige quota.

Een...

07-06-2016
PublicatiesDocumenten
HWF, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, RIZIV, RSZ, planning, quota, model

De basisscenario’s geven een vertrekpunt voor de discussie wat betreft de workforce-planning van het tandartsenberoep in België en in het bijzonder de vastlegging van de toekomstige quota.

...

07-06-2016
PublicatiesDocumenten
HWF, scenario, toekomstprojectie, workforce, beroepsbevolking, beroepsactiviteit, gegevenskoppeling, PlanCad, RIZIV, RSZ, planning, quota, model