Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie (publicatie 15-09-1999)

15-09-1999
WerkingWetgeving
besluit, benoeming, gériatrie

Advies i.v.m. de toevertrouwing van de medische organisatie van de verschillende Sp-diensten aan de internist-geriater

20-05-1999
PublicatiesAdviezen
medische organisatie, Sp-diensten, internist-geriater

Advies inzake het programma geriatrie in het kader van het nieuw ziekenhuisconcept

24-07-1997
PublicatiesAdviezen
ziekenhuisconcept, kinderen

Advies betreffende een ontwerp van normen voor dagziekenhuizen voor bejaarde patiënten

09-05-1985
PublicatiesAdviezen
normen, bejaarde patiënten, dagziekenhuizen