Advies betreffende punt 5 van aanhangsel nr. 3 bij het protocol van 9 juni 1997 tussen de federale regering en de overheden, bedoeld in de artikels 128, 130 en 135 van de grondwet over het te...

10-10-2002
PublicatiesAdviezen
ouderenzorgbeleid, protocol, grondwet, federale regering

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie (publicatie 15-09-1999)

15-09-1999
WerkingWetgeving
besluit, gériatrie, benoeming

Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie (publicatie 15-09-1999)

15-09-1999
WerkingWetgeving
besluit, benoeming, gériatrie

Advies i.v.m. de toevertrouwing van de medische organisatie van de verschillende Sp-diensten aan de internist-geriater

20-05-1999
PublicatiesAdviezen
medische organisatie, Sp-diensten, internist-geriater

Advies inzake het programma geriatrie in het kader van het nieuw ziekenhuisconcept

24-07-1997
PublicatiesAdviezen
ziekenhuisconcept, kinderen