Activiteitenverslag

01-01-2010
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, gériatrie, ouderenzorg

Activiteitenverslag

01-01-2009
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, gériatrie, ouderenzorg

Activiteitenverslag

01-01-2008
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, gériatrie, ouderenzorg

Activiteitenverslag

01-01-2007
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, gériatrie, ouderenzorg

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie

15-12-2006
WerkingWetgeving
besluit, wijziging, benoeming

29 JULI 2005. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten in de geriatrie.

29-07-2005
WerkingWetgeving
gériatrie, stagedienst, stagemeester

Jean-Pierre Baeyens on behalf of the College for Geriatrics

24-11-2004
EventsInfosessies
gériatrie, ouderenzorg, presentatie