Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie

19-06-2013
WerkingWetgeving
besluit, gériatrie, benoeming

 Advies m.b.t. de wijziging van het KB van 21 september 2004 houdende de vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingtehuis in verband met de functie van de...

09-02-2012
PublicatiesAdviezen
RVT, normen, rust en verzorgingstehuis

Activiteitenverslag

01-01-2011
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, gériatrie, ouderenzorg

Het groenboek, aanbevelingennota betreffende het Zorgrprogramma voor de geriatrische patiënt

01-01-2010
PublicatiesAdviezen
groenboek, zorgprorgramma, gériatrie

Activiteitenverslag

01-01-2010
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, gériatrie, ouderenzorg

Activiteitenverslag

01-01-2009
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, gériatrie, ouderenzorg

Activiteitenverslag

01-01-2008
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, gériatrie, ouderenzorg