A3 : Advies van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie m.b.t. het voorstel van Ministerieel Besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij kinesitherapeuten gemachtigd...

27-03-2014
PublicatiesAdviezen
beroepsbekwaamheid

 Advies i.v.m. de hoofdverpleegkundige van de geriatrische eenheid

14-03-2014
PublicatiesAdviezen
structuur, hoofdverpleegkundige, zorgkundige, ziekenhuis

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie

19-06-2013
WerkingWetgeving
besluit, gériatrie, benoeming

 Advies m.b.t. de wijziging van het KB van 21 september 2004 houdende de vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingtehuis in verband met de functie van de...

09-02-2012
PublicatiesAdviezen
RVT, normen, rust en verzorgingstehuis

Activiteitenverslag

01-01-2011
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, gériatrie, ouderenzorg

Het groenboek, aanbevelingennota betreffende het Zorgrprogramma voor de geriatrische patiënt

01-01-2010
PublicatiesAdviezen
groenboek, zorgprorgramma, gériatrie