A3 : Advies van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie m.b.t. het voorstel van Ministerieel Besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij kinesitherapeuten gemachtigd...

27-03-2014
PublicatiesAdviezen
beroepsbekwaamheid

Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de dienst geriatrie

19-06-2013
WerkingWetgeving
besluit, gériatrie, benoeming

 NRZV/D/425-2 - Advies i.v.m. de hoofdverpleegkundige van de geriatrische eenheid

14-03-2013
PublicatiesAdviezen
structuur, hoofdverpleegkundige, zorgkundige, ziekenhuis

NRZV/D/RVT/415-1 - Advies in verband met de programmatie van rust- en verzorgingsbedden

11-10-2012
PublicatiesAdviezen
programmatie, bedden, RVT, rust en verzorginstehuis

 NRZV/D/RVT/405-3 - Advies m.b.t. de wijziging van het KB van 21 september 2004 houdende de vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingtehuis in verband met de...

09-02-2012
PublicatiesAdviezen
RVT, normen, rust en verzorgingstehuis

Activiteitenverslag

01-01-2011
PublicatiesJaarverslagen
Jaarverslag, gériatrie, ouderenzorg

Het groenboek, aanbevelingennota betreffende het Zorgrprogramma voor de geriatrische patiënt

01-01-2010
PublicatiesAdviezen
groenboek, zorgprorgramma, gériatrie