A3 : Advies van de Nationale Raad voor de Kinesitherapie m.b.t. het voorstel van Ministerieel Besluit tot vaststelling van de bijzondere erkenningscriteria waarbij kinesitherapeuten gemachtigd...

27-03-2014
PublicatiesAdviezen
beroepsbekwaamheid

 Advies i.v.m. de hoofdverpleegkundige van de geriatrische eenheid

14-03-2014
PublicatiesAdviezen
structuur, hoofdverpleegkundige, zorgkundige, ziekenhuis