28 oktober 2016 – Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen in uitvoering van artikel 68/3, §3, van de wet betreffende...

01-06-2017
WerkingWetgeving

16 december 2016 - Ministerieel besluit tot aanduiding van de voorzitter en ondervoorzitter van de federale raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen

01-06-2017
PublicatiesDocumenten

Advies van permanente werkgroep psychiatrie van de NRZV betreffende de medische activiteiten in de mobiele equipes van de projecten art. 107 - plus synthese en begeleidingsbrief

08-10-2015
PublicatiesAdviezen
NRZV, psychiatrie, netwerken en zorgcircuits