Advies werkgroep klinische Psychologie

Federale Raad voor geestelijke gezondheidszorgberoepen d.d. 08/02/2018

Erkenningscriteria voor de professionelen, stagesupervisoren en –...

08-06-2018
PublicatiesAdviezen

Aanhangsel bij de ‘Gids naar een betere geestelijke gezondheidszorg door de realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken’ - 4de Selectie projectvoorstellen art. 107

26-06-2017
PublicatiesProtocol
IMC, zorgcircuits en zorgnetwerken

24 maart 2017 – Ministerieel besluit tot aanwijzing van de representatieve beroepsverenigingen in de zin van artikel 68/3, §3, van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen...

02-06-2017
WerkingWetgeving

28 oktober 2016 – Koninklijk besluit tot vaststelling van de organisatie en werking van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen, in uitvoering van artikel 68/3, §7, van de wet...

02-06-2017
WerkingWetgeving

28 oktober 2016 – Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria voor beroepsverenigingen om als representatief te worden aangewezen in uitvoering van artikel 68/3, §3, van de wet betreffende...

01-06-2017
WerkingWetgeving

16 december 2016 - Ministerieel besluit tot aanduiding van de voorzitter en ondervoorzitter van de federale raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen

01-06-2017
PublicatiesDocumenten

Advies van permanente werkgroep psychiatrie van de NRZV betreffende de medische activiteiten in de mobiele equipes van de projecten art. 107 - plus synthese en begeleidingsbrief

08-10-2015
PublicatiesAdviezen
NRZV, psychiatrie, netwerken en zorgcircuits