WILSVERKLARING INZAKE EUTHANASIE

Dit is een schriftelijke verklaring volgens een model waarin de wet voorziet (waarbij onder andere verplicht twee getuigen worden...

24-02-2021
Formulierenformulier
wilsverklaring, euthanasie, formulier

De cijfers hebben betrekking op de door de Commissie onderzochte registratiedocumenten van patiënten die euthanasie ondergingen in de periode tussen 1 januari 2019 en 31 december 2019. Een...

03-03-2020
PublicatiesPersberichten
euthanasie, cijfers, jaarstatistieken

De cijfers hebben betrekking op de door de Commissie onderzochte registratiedocumenten van patiënten die euthanasie ondergingen in de periode tussen 1 januari 2018 en 31 december 2018. Een...

28-02-2019
PublicatiesPersberichten
Commission Euthanasie, Euthanasiecommissie, euthanasie, chiffres 2018, cijfers 2018

8ste verslag aan de wetgevende Kamers - Cijfers voor de jaren 2016-2017

Het verslag heeft betrekking op de door de Commissie onderzochte registratiedocumenten van de...

17-07-2018
PublicatiesJaarverslagen
euthanasie, verslag, Euthanasiecommissie, verslag euthanasie 2016-2017

Het tweejaarlijks verslag van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie is beschikbaar. Het verslag heeft betrekking op de door de Commissie onderzochte registratiedocumenten die...

25-10-2016
PublicatiesJaarverslagen
verslag 2016