De Thematische Vergadering Drugs van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid bepaalt haar prioritaire thema’s.

 

 

15-07-2021
Tekstdocument

Persbericht: beslissingen van de Thematische Vergadering Drugs van de IMC Volksgezondheid van 2 juli 2017

06-11-2018
Tekstdocument

Persbericht: Monitoring van publieke uitgaven voor illegale drugs, alcohol, tabak en psychoactieve medicatie voor de periode 2014-2015

06-11-2018
Tekstdocument