Dit advies betreft de specifieke erkenningscriteria van geneesheren-specialisten, stagemeesters en –diensten voor de discipline cardiale chirurgie (beroepstitel niveau 2). 

20-04-2023
Evenredigheid
hartheelkunde

Dit advies van de Hoge Raad voor Artsen heeft betrekking op de specifieke erkenningscriteria voor medisch specialisten, opleidingssupervisoren en opleidingsafdelingen voor het vak hartchirurgie....

16-03-2023
Evenredigheid
erkenningscriteria voor cardiale chirurgie