Het advies is opgedeeld in 2 luiken:

  1. Minimale kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van orthoptist
  2. Lijsten van technische prestaties en van toevertrouwde
  3. ...
14-03-2016
PublicatiesAdviezen

Dit verslag analyseert de resultaten van de gegevenskoppeling met verschillende bronnen : de federale databank van de beoefenaars van de gezondheidszorgberoepen (Kadaster), het RIZIV en het...

04-12-2015
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit artsen, professionele activiteit, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, bijzondere beroepstitel, evolutie

Dit verslag geeft een synthese van de resultaten die in het verslag "Artsen op de arbeidsmarkt 2004-2012" naar voren kwamen. Het vestigt de aandacht op de belangrijkste punten waarmee men rekening...

04-12-2015
PublicatiesStatistieken
HWF, gegevenskoppeling, dynamisch kadaster, PlanCad, Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale bescherming, workforce, nationaliteit diploma, dichtheid, activiteit artsen, verdeling naar sector, RIZIV, zelfstandige, zelfstandigenstatuut, statuut van loontrekkende, VTE, inactiviteit, gepensioneerde, bijzondere beroepstitel, evolutie

Advies aangaande het aanpassen van het Koninklijk Besluit van 28 februari 1997 betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van technoloog medische...

21-11-2015
PublicatiesAdviezen
kwalificatievereisten

Advies 2015/01 van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot het toedienen van vaccins door verpleegkundigen

22-09-2015
PublicatiesAdviezen
Advies, vaccins, toedienen

Advies 2015/07 van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen met betrekking tot het aanleren van handelingen door vroedvrouwen aan personen uit de omgeving van de patiënt

16-06-2015
PublicatiesAdviezen

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen met betrekking tot de Europese Richtlijn 2013/55 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties

16-06-2015
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Europese, richtlijn, 2013/55, 2005/36

Europese richtlijn 2005/36 - 2013/55

16-06-2015
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Europese, richtlijn, 2013/55, 2005/36

Beroeps- en competentieprofiel van de Belgische vroedvrouw (2015)

16-06-2015
PublicatiesAdviezen
beroepsprofiel, competentieprofiel

Advies van de Federale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende vroedvrouwen die onder hun eigen verantwoordelijkheid  bevallingen uitvoeren

16-06-2015
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, zelfstandig, richtlijn