Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de lijst van de activiteitsdomeinen van de vroedvrouw voor België

02-03-2004
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, activiteitsdomeinen, activiteit, domein

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot het Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 1990 houdende vaststelling van de lijst van de...

13-06-2003
PublicatiesAdviezen
Handelingen, verstrekkingen

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende de geboortehuizen

28-02-2003
PublicatiesAdviezen
geboortehuis, geboortehuizen

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende artikel 28 van de wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg.

27-02-2003
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Beroepsuitoefening

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de kwalificatie-en toepassingsvoorwaarden voor zorgkundigen

28-11-2002
PublicatiesAdviezen
kwalificatie

Advies van de Technische Commissie voor Verpleegkunde met betrekking tot de lijst met activiteiten en verstrekkingen die de zorgkundige onder toezicht van de verpleegkundige en binnen een...

28-11-2002
PublicatiesAdviezen
Handelingen

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende artikel 28 van de wet van 10 augustus 2001 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg

03-10-2002
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Beroepsuitoefening

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het beroepsprofiel van de Belgische vroedvrouw

17-01-2002
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, competentie, competenties, competentieprofiel, beroepsprofiel

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het koninklijk besluit betreffende de kwalitatieve toetsing van de verpleegkundige activiteit in de ziekenhuizen

20-12-2001
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, verpleegkundige, kwaliteit

Advies van de Nationale Raad voor de Vroedvrouwen betreffende het voorontwerp van het wet tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de...

14-11-2000
PublicatiesAdviezen
Vroedvrouw, Beroepsuitoefening