13 JUNI 2018. — Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde

13-06-2018
Publicaties

Koninklijk besluit van 22 december 2017  houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde, gepubliceerd op 1ste februari 2018 

01-02-2018
Publicaties
législation, arrêté royal, nomination

Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende de opportuniteit van een systeem voor regulering van de deontologie van de beoefenaars van de verpleegkunde

14-11-2017
PublicatiesAdviezen
verpleegkunde, DEONTOLOGISCHE CODE

Activiteitenrapport van de FRKVA 2011-2013 over de kwaliteit van de verpleegkundige activiteit in de Belgische ziekenhuizen

17-10-2016
PublicatiesJaarverslagen

Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende het beroeps- en competentieprofiel van de verpleegkundige verantwoordelijk voor algemene zorg als objectieve basis voor het toekennen van...

01-04-2015
PublicatiesAdviezen