Workshop du CFQAI/FRKVA sur « La douleur postopératoire aiguë / Acute, postoperatieve pijn »
Dinsdag 11 februari 2020

 

Gastspreker : S. Mortier

27-02-2020
EventsWorkshop

Bepaling van pijn-risico pre-operatief over gepersonaliseerde aanpak per-operatief tot langdurige post-operatieve opvolging.

Gastspreker : Guy Hans

27-02-2020
EventsWorkshop

13 JUNI 2018. — Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde

13-06-2018
Publicaties

Koninklijk besluit van 22 december 2017  houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde, gepubliceerd op 1ste februari 2018 

01-02-2018
Publicaties
législation, arrêté royal, nomination

Advies van de Federale Raad voor Verpleegkunde betreffende de opportuniteit van een systeem voor regulering van de deontologie van de beoefenaars van de verpleegkunde

14-11-2017
PublicatiesAdviezen
verpleegkunde, DEONTOLOGISCHE CODE