Workshop du CFQAI/FRKVA sur « La douleur postopératoire aiguë / Acute, postoperatieve pijn »
Dinsdag 11 februari 2020

 

Gastspreker : S. Mortier

27-02-2020
EventsWorkshop

Bepaling van pijn-risico pre-operatief over gepersonaliseerde aanpak per-operatief tot langdurige post-operatieve opvolging.

Gastspreker : Guy Hans

27-02-2020
EventsWorkshop

13 JUNI 2018. — Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Technische Commissie voor Verpleegkunde

13-06-2018
Publicaties

Koninklijk besluit van 22 december 2017  houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor Verpleegkunde, gepubliceerd op 1ste februari 2018 

01-02-2018
Publicaties
législation, arrêté royal, nomination