De FOD Volksgezondheid heeft proefprojecten gelanceerd, Hospital Outbreak Support Teams (HOST), om de teams voor infectiepreventie en -bestrijding (IPC) en antimicrobial stewardship (AMS) in de ziekenhuizen te versterken en de banden tussen ziekenhuizen, woonvoorzieningen en eerstelijnsactoren op het vlak van IPC en AMS aan te halen. De HOST-projecten werken op twee complementaire assen: enerzijds een lokaal-regionale aanpak gebaseerd op mutualisatie van middelen en samenwerking tussen ziekenhuizen , en anderzijds een transversale aanpak waarbij de expertise van ziekenhuizen ter beschikking wordt gesteld van zowel residentiële collectiviteiten als andere zorgverleners en omgekeerd.

24 HOST-pilootprojecten worden opgestart (21 in 2021 en 3 in 2022) waarvan 4 in de Brusselse regio, 12 in Vlaanderen en 8 in Wallonië op basis van een ingediend en goedgekeurd projectvoorstel. Regionale ziekenhuisnetwerken wezen een coördinerend ziekenhuis aan dat een overeenkomst ondertekende met de FOD Volksgezondheid.

De ziekenhuisnetwerken hebben HOST-teams opgericht bestaande uit mensen met expertise in infectieziekten, medische microbiologie, klinische farmacie en infectiepreventie en -bestrijding.

Intervisiedag 2023

In opmaak

Rapportering over pilootprojecten

De activiteiten van 2022werden geanalyseerd op basis van beschrijvende activiteitenrapporten over de volgende onderwerpen: het creëren van lokale IPC/AMS-richtlijnen, -instrumenten en -procedures; onderwijs en opleiding; surveillance, monitoring en feedback en implementatie van multimodale strategieën om IPC en AMS te verbeteren. Er werd speciale aandacht besteed aan surveillance met het oog op een uitgebreide epidemiologische surveillance, analyse en feedback van gegevens over antimicrobieel gebruik en zorginfecties in de deelnemende ziekenhuisnetwerken.

De resultaten 2022 zijn terug te vinden in een nationaal rapport:

ENG: YEARLY REPORT BAPCOC HOST PROJECT 2022 

NL: in opmaak

Frequently Asked Questions

Meer weten? Raadpleeg hier de FAQs 

Contacten en permanentie van de HOST-teams 

De meeste pilootprojecten HOST zijn contacteerbaar voor externen, zoals de Agentschappen, de provincie, residentiële collectiviteiten van de regio van het ziekenhuisnetwerk. Raadpleeg het overzicht.

Documenten

Oproep pilootproject HOST Maart 2021