De strijd tegen de Covid-19-pandemie heeft duidelijk gemaakt dat de bestaande banden tussen ziekenhuizen, residentiële voorzieningen en eerstelijnsactoren moeten worden geconsolideerd.

Daartoe heeft de FOD Volksgezondheid een oproep gelanceerd voor proefprojecten, de "Hospital Outbreak Support Teams" (HOST), die tot doel hebben de IPC-teams (Infection Prevention & Control) en de AMS-teams (Antimicrobial Stewardship) tijdens en na de pandemie te versterken.

Deze projecten worden ontwikkeld via twee complementaire assen: enerzijds een lokaal-regionale aanpak gebaseerd op samenwerking tussen ziekenhuizen, en anderzijds een transversale aanpak waarbij de expertise van ziekenhuizen ter beschikking wordt gesteld van zowel residentiële voorzieningen als andere zorgverleners.

In het kader van het nationale actieplan tegen antimicrobiële resistentie (NAP-AMR) zullen de ziekenhuisnetwerken een HOST-team oprichten dat bestaat uit deskundigen op het gebied van infectieziekten, medische microbiologie en ziekenhuishygiëne. Het team zal als taak hebben de preventie en bestrijding van infecties te verbeteren door de harmonisatie van de surveillance-, verzamel- en coderingsprocessen en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie voor de uitwisseling van gegevens. 

Bovendien zal het HOST-team zorgen voor communicatie met belanghebbenden in de WZC, residentiële voorzieningen en de ambulante zorg, door een hotline en een specifiek opleidingsprogramma aan te bieden om te zorgen voor een beter beheer van uitbraken, clusters en andere behoeften van de IPC en AMS.

Hoewel er samenwerkingsovereenkomsten tussen ziekenhuizen en woonvoorzieningen bestaan, heeft de pandemie de inefficiëntie daarvan aan het licht gebracht. De hoge respons op deze projectoproep toont aan dat er behoefte is aan een betere samenwerking tussen de verschillende gezondheidsactoren. 

Zo zijn reeds 21 van de 24 Belgische ziekenhuisnetwerken bij het huidige project betrokken. Binnenkort wordt een nieuwe oproep gelanceerd om de netwerken op te nemen die in eerste instantie geen aanvraag konden indienen.

 

Documenten

Oproep pilootproject HOST Maart 2021