De strijd tegen de Covid-19-pandemie heeft duidelijk gemaakt dat de bestaande banden tussen ziekenhuizen, residentiële voorzieningen en eerstelijnsactoren moeten worden geconsolideerd.

Daartoe heeft de FOD Volksgezondheid een oproep gelanceerd voor proefprojecten, de "Hospital Outbreak Support Teams" (HOST), die tot doel hebben de IPC-teams (Infection Prevention & Control) en de AMS-teams (Antimicrobial Stewardship) tijdens en na de pandemie te versterken.

Deze projecten worden ontwikkeld via twee complementaire assen: enerzijds een lokaal-regionale aanpak gebaseerd op samenwerking tussen ziekenhuizen, en anderzijds een transversale aanpak waarbij de expertise van ziekenhuizen ter beschikking wordt gesteld van zowel residentiële voorzieningen als andere zorgverleners.

In het kader van het nationale actieplan tegen antimicrobiële resistentie (NAP-AMR) zullen de ziekenhuisnetwerken een HOST-team oprichten dat bestaat uit deskundigen op het gebied van infectieziekten, medische microbiologie en ziekenhuishygiëne. Het team zal als taak hebben de preventie en bestrijding van infecties te verbeteren door de harmonisatie van de surveillance-, verzamel- en coderingsprocessen en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke strategie voor de uitwisseling van gegevens. 

Er zijn 24 HOST-pilootprojecten opgestart (21 in 2021 en 3 in 2022) op basis van een ingediend en goedgekeurd projectvoorstel, waarvan 4 in het Brussels gewest, 12 in Vlaanderen en 8 in Wallonië. Regionale ziekenhuisnetwerken hebben een coördinerend ziekenhuis aangeduid die een overeenkomst hebben ondertekend met de FOD Volksgezondheid.

 

Frequently Asked Questions

Meer weten? Raadpleeg hier de FAQs 

 

Documenten

Oproep pilootproject HOST Maart 2021