Informatie

EVENREDIGHEID

Ontwerpadvies 2024-01 betreffende het schrappen van handelingen in de wetgeving van de technoloog medische beeldvorming

Gezamenlijke advies van FRPB en TCPB

Deze informatie wordt meegedeeld in het kader van de wet van 23 maart 2021 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering in de gezondheidssector.

In het kader van dit advies wordt hier alleen publiciteit gemaakt. De evenredigheidsanalyse moet nog worden verricht.

Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 12/05/2024 op dit e-mailadres: frpb-cfpp@health.fgov.be

Meer info over de evenredigheidsrichtlijn

Extra informatie