Materiaal voor de ambulante praktijk

 

>>> NIEUW! Antibioticagids 2022 NIEUW! <<<

De Belgische Gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk 2021 van BAPCOC kreeg een update. 

Wegens toenemende resistentie van de gonokok tegen azithromycine en de gewijzigde internationale richtlijnen hieromtrent, werden volgende fiches voor urogenitale infecties aangepast: urethritis, Pelvic Inflammatory Disease, behandeling van asymptomatische SOI en partnerbehandeling, acute prostatitis en orchi-epididymitis. 

Bovendien is er een update van de richtlijn voor acute keelpijn, wegens het op de markt komen van Broxil.

Clindamycine is gecommercialiseerd als ovules voor intravaginale toediening als indicatie voor de behandeling van bacteriële vaginose, dit werd aangepast in de fiche acute vulvovaginitis.

Bovendien werden ook de richtlijnen voor het rationeel voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk geïntegreerd in deze gids.

Deze volledige editie 2022 is zowel geïntegreerd in het online gecommentarieerd Repertorium van BCFI, als beschikbaar in een afdrukbare PDF.

De gids is bedoeld voor zorgverleners in de eerstelijnsgezondheidszorg in België en geldt bovendien als referentie in opleidingen door docenten, stagemeesters en studenten.

Download de gids 2022 in afdrukbaar formaat.

 

***************************************************************************************************************

 

>>> Richtlijn voor het rationeel voorschrijven van antibiotica in de tandartspraktijk <<<

Eind 2020 publiceerde het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) een richtlijn over het rationeel gebruik van antibiotica in de tandartsenpraktijk. Naar aanleiding van deze publicatie is vanuit het RIZIV in het kader van een sensibiliseringscampagne een individuele feedback opgesteld die werd opgestuurd naar de algemeen-tandartsen en tandarts-specialisten in de parodontologie. Deze feedback heeft tot doel om aan te zetten tot zelfreflectie en bevordering van Evidence-based Practice.

Om de tandartsen te ondersteunen heeft BAPCOC deze richtlijn in een handige steekkaart gegoten.
Bovendien wordt de richtlijn binnenkort toegevoegd aan de BAPCOC-gids voor de ambulante praktijk en het online repertorium van het BCFI. 

Download de steekkaart voor tandartsen.

 

***************************************************************************************************************

 

>>> E-learning <<<

Antibiotica bij luchtweginfecties: Antibiotica voorschrijven bij acute otitis media? En bij een COPD-exacerbatie?

Nieuwe e-learning: Antibiotica bij luchtweginfecties? De BAPCOC-gids biedt hulp!

 

***************************************************************************************************************

 

>>> Steekkaart voor artsen en apothekers <<<

Begin 2021 kreeg de Belgische Gids voor anti-infectieuze behandeling in de ambulante praktijk van BAPCOC een update. Vandaag zijn ook de handige steekkaarten in een nieuw jasje gestoken en aangepast aan de huidige richtlijnen van de gids 2021. De steekkaarten zijn het resultaat van de samenwerking van de wetenschappelijke werkgroep Ambulante zorg van BAPCOC en de APB, de Algemene Pharmaceutische Bond. Voorlopig worden ze niet in een gedrukte versie verspreid, maar ze zijn beschikbaar in een handig A4-formaat zodat u ze gemakkelijk kunt afdrukken. Onmisbaar voor uw praktijk of in uw apotheek!

 

De steekkaart met indicaties volgt de indeling van de gids en geeft per pathologie op een beknopte manier de richtlijn voor antimicrobiële behandeling. Ze is voornamelijk bedoeld voor artsen in de eerstelijnsgezondheidszorg die antibiotica voorschrijven. De steekkaart met de innamemodaliteiten voor eerste uitgifte geeft de posologie en de bijzonderheden weer waarmee de patiënt rekening moet houden bij het volgen van de antimicrobiële behandeling. Deze steekkaart is dan ook voornamelijk bedoeld voor de officina-apothekers die de patiënt hiermee snel en efficiënt kunnen informeren.
Download de steekkaart INDICATIES (versie 2022 binnenkort beschikbaar) Download de steekkaart INNAMEMODALITEITEN

 

***************************************************************************************************************