September 2021
30/09/2021 - Wijziging der registraties
13/09/2021 - Uitstel opschaling Surge Capacity Plan
07/09/2021 - Opschalen Surge Capacity Plan naar 1A 

Augustus 2021
31/08/2021 - epidemiologische evolutie en spreiding
18/08/2021 - Stand van zaken en herverdeling

Juni 2021
22/06/2021 – Communicatie : gegevensregistratie
10/06/2021 – Communicatie : Surge Capacity Plan
10/06/2021 – Communicatie : Ziekenvervoer
03/06/2021 - Bezoekersregeling
03/06/2021 - Bijlage bij Gezamenlijke brief_Surge capacity

Mei 2021
26/05/2021 - hospital phase 1A
26/05/2021 - hospital phase 1B
25/05/2021 - Afschaling naar fase 1A en registratie van opnamecijfers
12/05/2021 - Second wave Phase 1B
11/05/2021 - Communicatie Surge Capacity Plan

April 2021
06/04/2021 - verscherping van de fase 2A van het Surge Capacity Plan
16/04/2021 - Antwoord op vraag na CODECO

Maart 2021
04/03/2021 - uitstel van de datum van opschaling Surge Capacity Plan
11/03/2021 - opschaling Surge Capacity Plan
16/03/2021 - opschaling naar fase 1B van het Surge Capacity Plan
23/03/2021 – Communicatie : Surge Capacity Plan
30/03/2021 – Communicatie : Opschaling naar fase 2A van het Surge Capacity Plan
11/03/2021 – HTSC – New surge capacity 3rd wave – phase 1A+

Februari 2021
26/02/2021 - Opschalen Surge Capacity Plan

Januari 2021
06/01/2021 - Communicatie Surge Capacity Plan
26/01/21 - communicatie: Epidemiologische evolutie, PECC, clusters binnen ziekenhuizen & Surge Capacity Plan

December 2020
17/12/2020 – Communicatie : Surge Capacity Plan

November 2020
19/11/2020 – communicatie : Surge Capacity Plan
27/11/2020 – communicatie : Surge Capacity Plan
27/11/2020 – HTSC – New surge capacity 2nd wave – phase 2A

Oktober 2020
12/10/2020 - Communicatie: ter attentie van de Algemene en Universitaire ziekenhuizen : nationale opschaling fasering Surge Capacity Plan
16/10/2020 - Communicatie: ter attentie van de Algemene en Universitaire ziekenhuizen: epidemiologische evolutie en opschaling Surge Capacity Plan, spreiding, uitstel electieve zorg en ziekenhuisnoodplan
19/10/20 – oproep IMC Volksgezondheid tot medewerking aan de acties van de hoofdartsen en federale gezondheidsinspecteurs in het kader van het ziekenhuisnoodplan en het spreidingsplan voor COVID-19-patiënten
22/10/20 -  communicatie : fase 2A Surge Capacity Plan
29/10/20 - Communicatie: opschaling naar fase 2B, creatie Corona High Oxygen Care bedden
29/10/2020 - HTSC - SECOND WAVE IN HOSPITAL
29/10/2020 - HTSC - New surge capacity_2nd wave - phase 0
29/10/2020 - HTSC - New surge capacity_2nd wave - phase 1A
29/10/2020 - HTSC - New surge capacity_2nd wave - phase 1B
29/10/2020 - HTSC - New surge capacity_2nd wave - phase 2A
29/10/2020 - HTSC - New surge capacity_2nd wave - phase 2B

September 2020
07/09/20 - Vraag tot interesse - overheidsopdracht persoonlijke beschermingsmiddelen
28/09/20 - Herinneringscommunicatie: surge capacity, activering ziekenhuisnoodplan en transparantie epidemiologische situatie ziekenhuizen tijdens nieuwe golf
30/09/20 - Communicatie: Preciseringen met betrekking tot de regulatie van de ziekenhuisbelasting en fasering ziekenhuisnoodplan tijdens nieuwe golf

Augustus 2020
13/08/20 - Gegevensoverdracht , samenwerking met de ouderenzorgsector en algemeen kader inzake de bezoekersregeling

Juli 2020
10/07/20 - Teststrategie (RT-PCR) voor algemene en psychiatrische ziekenhuizen (update) en voor de revalidatieziekenhuizen
20/07/20 - Registraties, vrij te houden capaciteit en ziekenhuisnoodplannen
22/07/20 - Ziekenhuisnoodplannen
28/07/20 - Bevraging voorraad persoonlijk beschermingsmateriaal aan de algemene, universitaire ziekenhuizen en de psychiatrische ziekenhuizen

Juni 2020
08/06/20 - Bezoekregeling in algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen: precisering over therapeutisch verlof
08/06/20 - Maatregelen in psychiatrische ziekenhuizen
17/06/20 - Schematische voorstelling 2de golf in ziekenhuizen
17/06/20 - Ziekenhuisnoodplan, waakcapaciteit en vrij te houden capaciteit als paraatheid voor een tweede golf
22/06/20 - Survey algemene ervaringen bij het ziekenhuisnoodplan en communicatie vanuit het comité Hospital & Transport Surge Capacity

Mei 2020
06/05/20 - Gegevensregistratie voor de eerste en tweede fase van de tweede golf in het COVID-19 Surge Capacity plan
07/05/20 - Richtlijnen voor de bezoekregeling die van toepassing is op de psychiatrische Ziekenhuizen
20/05/20 - Volgende stappen “tweede golf”. Aanvullingen en verduidelijkingen ten aanzien van brief 30/04/2020 en brief 24/04/2020

April 2020
03/04/20 - Maatregelen te nemen in de Psychiatrische Ziekenhuizen
03/04/20 - HTSC: Verdere opvolging en verduidelijkingen
03/04/20 - Tabel ICU-verdeling
04/04/20 - Inzet helikopters
16/04/20 - HTSC Verdere opvolging
24/04/20 - Volgende stappen “tweede golf”
27/04/20 - Opvolging ECMO-capaciteit
30/04/20 - Volgende stappen “tweede golf”. Aanvullingen en verduidelijkingen ten aanzien van brief 24/04/2020

Maart 2020
04/03/20 - Organisatie van de afname van stalen + Monitoring van behandelcapaciteit
10/03/20 - Surge capacity plan
13/03/20 - Hospital & Transport Surge capacity
14/03/20 - COVID-19 - Monitoring van de behandelcapaciteit & aanpassingen beddentypes in ICMS
16/03/20 - Aanmaningsbrief registratie beddencapaciteit in ICMS
17/03/20 - Geestelijke gezondheidszorg
17/03/20 - Intensieve zorg + outbreak
19/03/20 - Aanvullende registratie beddencapaciteit in ICMS
24/03/20 - Wijziging registratie beddencapaciteit in ICMS
25/03/20 - HTSC: Opvolging en verder opbouw
25/03/20 - Ziekenvervoer ziekenhuizen
31/03/20 - Uniformiteit gegevensregistratie & actualiseren van de contactgegevens in ICMS
31/03/20 - Ziekenvervoer ziekenhuizen (verduidelijking)