20 DECEMBER 1978. - Koninklijk besluit tot goedkeuring van de criteria voor stage en beoefening van de revalidatie, met het oog op de erkenning van geneesheren-specialisten in de revalidatie op...

20-12-1978
WerkingWetgeving
revalidatie, stagedienst, stagemeester

Advies  inzake :
1- het  ontwerp  van  koninklijk  besluit  tot  wijziging  van  het  kb  d.d.  23.10.1964  tot  bepaling  van  de  normen  die  door  de  ziekenhuizen  en  hun  diensten ...

PublicatiesAdviezen
ongewenste bijwerkingen, normen, menseljk lichaamsmateriaal, bepaling