Informatie

EVENREDIGHEIDSRICHLIJN 

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerde op 10 mei 2015, teneinde de basisverpleegkundige en de klinisch verpleegkundig onderzoeker hierin op te nemen

Dit voorontwerp van wet moet aan een evenredigheidsbeoordeling onderworpen worden. Mededeling en mogelijkheid tot reactie tot en met 28/11/2022 op dit e-mail adres: nurseinfo-noreply@health.fgov.be

CONTEXT

Dit ontwerp van wetswijzigingen vloeit voort uit de werkzaamheden van een taskforce “Zorg & Gezondheid” die werd opgericht naar aanleiding van het federaal regeerakkoord dat op 30 september 2020 werd gesloten.

Dit regeerakkoord voorziet om een opleiding van beoefenaars van de verpleegkunde in het hoger beroepsonderwijs van niveau 5 te behouden, maar met een volwaardig eigen profiel dat verschilt van dat van de verantwoordelijk algemeen ziekenverpleger. Het doel is enerzijds ervoor te zorgen dat de zorgtaken worden toegewezen aan zorgverleners die ze op de meest doelmatige en kwaliteitsvolle manier kunnen uitoefenen, en anderzijds dat zij-instromers vlot de stap moeten kunnen zetten naar een beroep in de verpleegkundig, en hierdoor de aantrekkelijkheid van de sector te vergroten (blz. 19 van het akkoord). 

 

Extra informatie

Documenttype: 
EvenredigheidWerkdocumenten
Beroep: 
Verpleegkundige
Thematiek: 
verpleegkunde