Informatie

Aanhangsel bij het protocol gesloten op 15 mei 2014 tussen de Federale staat, de Vlaamse gemeenschap, de Franse gemeenschap, het Waals gewest, de Duitstalige gemeenschap, de Franse gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, met betrekking tot de uitoefening van de aan de deelstaten toegewezen bevoegdheden op het vlak van gezondheidszorg tijdens de overgangperiode in het kader van de bijzondere wet van 6 januari 2014 met betrekkingen tot de Zesde Staatshervorming

Extra informatie