Informatie

Deze vragen worden beantwoord in de folder:

  • Wie mag een onderzoek uitvoeren?
  • Aan welke voorwaarden dient een onderzoeksproject op embryo’s in vitro te voldoen?
  • Vastlegging van een procedure voor het onderzoek van de dossiers
  • Welke richtlijnen gelden voor het jaarlijks verslag van de onderzoeker?
  • Wat voorziet de Belgische wetgeving?

Extra informatie